[Terug naar alle projecten]

Waterstoftankstations

Waterstof levert een belangrijke bijdrage aan schone mobiliteit. Provincie Gelderland is dan ook zeer actief op waterstofgebied. Zo nam de provincie samen met gemeente Arnhem en Pitpoint Clean Fuels het initiatief voor een waterstoftankstation in Arnhem. Hoe zorgen we voor nog meer waterstoftankstations in de provincie? CMC zocht het uit en gaf provincie Gelderland inzicht in de criteria waaraan een locatie moet voldoen om succesvol te zijn en welke initiatieven in de regio het meest kansrijk zijn.

  • Opdrachtgever:Gelders Energieakkoord (Programma Mobiliteit) en provincie Gelderland
  • Periode:April - juli 2019
  • Contact:Marco Vellema (GEA-Mobiliteit)

Criteria locatie waterstoftankstation

Meer waterstoftankstations betekent meer waterstofvoertuigen in de regio en dus meer schone mobiliteit. Hoe kunnen we deze groei stimuleren? Gloedcommunicatie zocht het uit, samen met partners van CMC, in de periode april 2019 tot juli 2019. Zo brachten we in kaart waaraan een initiatief voor een H2-tankstation moet voldoen om tot realisatie over te gaan. Met welke criteria wordt bijvoorbeeld een locatie aantrekkelijker om er een waterstoftankstation te plaatsen? Vervolgens hebben we een methodiek opgesteld om potentiële kansrijke locaties te selecteren en te beoordelen. Toepassing van deze methodiek leverde zes kansrijke initiatieven op. Elke initiatiefnemer is geïnterviewd om zijn kennis en intentie duidelijk te krijgen. Deze gesprekken maakten duidelijk dat er veel ambitie en flexibiliteit is bij de initiatiefnemers, maar dat zij ook knelpunten ervaren. Denk hierbij aan de vergunning, de nu nog kleine afzetmarkt en de kosten. Ook het vinden van een goede locatie bleek een moeilijk te nemen horde. Welke locatie is gunstig? Voeg je waterstof toe aan een bestaand tankstation of bouw je een tankinstallatie op eigen terrein?

Stappenplan en advies

In een kennissessie is dieper ingegaan op de intenties en ambities van de initiatiefnemers. De centrale vraag was: wat is er nodig om het volgende waterstoftankstation te realiseren? Daarbij is ook gesproken over zogeheten groene tankstations en een combinatie van elektrisch laden en waterstof tanken op één tankstation.

Met alle vergaarde kennis hebben we een stappenplan voor initiatiefnemers opgesteld. Dit plan geeft een duidelijk beeld van wat een succesvol project nu echt van de initiator vraagt en welke randvoorwaarden hierbij gelden. Tot slot adviseerden we provincie Gelderland hoe zij kan helpen om de initiatieven een stap verder te brengen. Bijvoorbeeld met financiering en door netwerken te vormen. Of door een coördinerende of makelende rol te pakken om initiatieven aan elkaar te knopen.

Deel deze pagina: