[Terug naar alle projecten]

Nefusta

Een samenwerkingsverband van HAN University of Applied Sciences, Sweco, DEKRA, DNV GL en CGI gaat een New Energy Vehicles Fueling Station (Nefusta) ontwikkelen. Dit groene laad- én tankstation heeft de mogelijkheid energie op te slaan, is geschikt voor diverse vormen van toekomstig vervoer en voor verschillende energiedragers en kan ook het elektriciteitsnet ondersteunen. Het team onderzoekt welke scenario’s de beste perspectieven bieden.

  • Opdrachtgever:Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Sweco, DEKRA, DNV GL en CGI
  • Periode:2017 - 2020
  • Contact:Floris Jousma

Vervoerssystemen slimmer en duurzamer

De effecten van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. De energietransitie van fossiele naar hernieuwbare bronnen is onvermijdelijk om de stap naar een CO2-neutrale samenleving mogelijk te maken. Deze transitie wordt sterk gedreven door snel groeiende technologische ontwikkelingen. Zo worden vervoerssystemen slimmer en duurzamer, met de elektrische auto als bekendste voorbeeld. Nederland telt nu al ruim zeventigduizend laadpunten voor elektrische auto’s in honderden gemeenten. Autonome voertuigen zijn een ander voorbeeld. Deze maken effectief gebruik van de energie-infrastructuur en voorkomen zo dat dure laadpunten bezet gehouden worden terwijl er niet geladen wordt. Het vrachtvervoer ten slotte stapt langzaamaan ook over naar potentieel duurzame energiedragers, zoals biobrandstoffen.

Nefusta laad- en tankstation

Bij de ontwikkeling van deze new energy vehicles horen nieuwe tank- en laadfaciliteiten. Hoe die eruit moeten zien, is nog de vraag. Het samenwerkingsverband Nefusta (New Energy Vehicles Fueling Station) buigt zich over deze vraag. Het Nefusta-team wil een flexibel laad- en tankstation voor de toekomst ontwikkelen. Dat wil zeggen dat de energielevering geschikt is voor alle vormen van wegvervoer, zoals bussen, vrachtwagens of hybride vervoersvormen – én voor verschillende energiedragers. Dus niet alleen stroom, maar bijvoorbeeld ook waterstof of andere gassen (zoals methaan). Het wezenlijke verschil met de elektrische laadstations van nu is dat het gebruik van elektriciteit door het laad- en tankpunt niet gelijktijdig gekoppeld is aan het leveren van energie aan de voertuigen. De elektriciteit – ook de overproductie – kan worden opgeslagen met lokale batterijen of door deze om te zetten naar een gasvorm, bijvoorbeeld waterstof. Zo wordt er een energiebuffer opgebouwd én wordt de piekbelasting van het elektriciteitsnet opgevangen. Een groot pluspunt, want een stabieler en flexibeler elektriciteitsnet is dé grote uitdaging in de transitie naar duurzame energie.

Drie scenario's

Het Nefusta-project is in maart 2017 van start gegaan met een onderzoek naar de concrete realisatiemogelijkheden van een groen laad- en tankpunt. Gekeken is onder meer naar de verschillende stakeholders en hun belangen, economische haalbaarheid, wettelijke kaders en veiligheid. Vervolgens kwam er een traject van concept engineering, waarin het team een modelstation ging ontwerpen, met een technisch simulatiemodel, een artist impression en een maquette. Het doel was drie scenario’s op te leveren die het meest duurzaam en economisch meest interessant waren. In deze scenario’s zijn onder andere de schaalgrootte van het laad- en tankpunt, de functionaliteiten en de locatie omschreven. De locatie hangt bijvoorbeeld mede af van de hoeveelheid verkeer dat er langskomt en de verbindingsmogelijkheden met de energie-infrastructuur. Uiteindelijk moet de weggebruiker er beter van worden: deze heeft straks meer infrastructuur nodig om alternatieve energiedragers te kunnen gebruiken voor zijn mobiliteitsbehoefte.

De Nefusta-partners

Het Nefusta-project wordt gesteund door Topsector Energie. De projectpartners vormen samen een uitgebalanceerd team en leveren vanuit hun eigen expertise waardevolle informatie voor het onderzoek. De HAN is aanvrager en trekker van het project, Sweco kijkt naar de wet- en regelgeving als het gaat om milieu en omgeving, DEKRA focust op veiligheid, DNV GL richt zich op de infrastructuur voor elektriciteit en CGI adviseert over de stakeholderanalyse en businessmodellen en is verantwoordelijk voor de ICT.

Deel deze pagina: