[Terug naar alle projecten]

Kennisbank Duurzame Mobiliteit

Kennis over en oplossingen voor duurzame mobiliteit zijn er genoeg in provincie Gelderland. Maar één overzicht hiervan was er nog niet. Daarom startte het CMC een online kennisbank. Met als doel: het verzamelen, delen en verrijken van succesvolle mobiliteitsaanpakken binnen en buiten de provincie. Dankzij één centraal overzicht van alle kennis kunnen partijen elkaar beter vinden en van elkaar blijven leren. Wat uiteindelijk ook zorgt voor meer duurzame mobiliteit in de provincie Gelderland.

  • Opdrachtgever:Gelders Energieakkoord (Programma Mobiliteit) en provincie Gelderland
  • Periode:Juli - oktober 2020
  • Contact:Marco Vellema (GEA-Mobiliteit)

Impact mobiliteit op klimaat

Binnen de provincie Gelderland wordt al jarenlang samengewerkt aan bereikbaarheid. Want een goede bereikbaarheid is cruciaal voor de leefbaarheid van dorpen en steden, voor de economische ontwikkelingen in de provincie en voor de sociale cohesie en participatie van burgers. Deze bereikbaarheid staat echter onder druk door intensieve mobiliteit: zakelijk en particulier, van personen en goederen en met verschillende modaliteiten. De impact hiervan op het klimaat is ook enorm. In Gelderland neemt mobiliteit zo’n 36% van de CO2-uitstoot voor haar rekening. In de klimaatakkoorden is gesteld dat dit fors gereduceerd moet worden in de komende jaren.

Overzicht en geleerde lessen

Steeds meer overheden én organisaties nemen duurzaamheid op in hun ambities: het gaat niet meer alleen om bereikbaarheid, het gaat ook om schone mobiliteit. Schoon reizen vraagt de nodige aanpassingen én vernieuwingen. Vernieuwing van infrastructuren, complete vervoerssystemen, mobiliteitsoplossingen en -voorzieningen en van gedrag van mobilisten. Er wordt veel geïnnoveerd en veel geïnvesteerd en er zijn al vele mooie resultaten geboekt. Op provinciaal niveau was er echter nog geen goed overzicht van alle projecten, zowel gerealiseerd als in ontwikkeling. Ook was er geen inzicht in het effect ervan en wat de lessons-learned zijn. Tegelijkertijd lag er de ambitie om de komende jaren fors op te schalen in oplossingen voor duurzame mobiliteit: te vermeerderen, te verbreden en te intensiveren. Want alleen dan halen we onze ambities voor CO2-reductie met schone mobiliteit. Een online kennisbank helpt hierbij.

Online kennisbank en duurzame mobiliteit

De online kennisbank is een project van het CMC, samen met het Gelders Energieakkoord en de provincie Gelderland. De kennisbank is een website waarin alle relevante mobiliteitsinformatie eenvoudig te verzamelen, structureren en actualiseren is. In deze kennisbank kunnen stakeholders relatief eenvoudig informatie vinden én zelf toevoegen. De stakeholders zijn een brede groep van medewerkers vanuit overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en belangengroepen, maar ook betrokken particulieren. Zij kunnen snel de informatie vinden die voor hen relevant is. Zo zal een gedeputeerde wellicht andere informatie zoeken dan een parkmanager van een bedrijventerrein. Door gesprekken te voeren met stakeholders en hun behoeften gedegen te analyseren, hebben we de kennis(bank) helder en eenduidig kunnen structuren.

Lessons-learned

Door eerst de kennisbank te raadplegen, hoeven stakeholders het wiel voortaan niet meer opnieuw uit te vinden en blijven er geen kansen meer liggen. Omdat de kennisbank ook de effecten van projecten en de lessons-learned laat zien, trappen stakeholders niet langer in dezelfde valkuilen. Zo voorkomen we onnodige verspilling van talent, capaciteit en middelen.

Test nu de bètaversie!

De bètaversie van de kennisbank staat nu online! We zijn benieuwd naar je mening, zodat we dit platform straks kunnen verbeteren. Wat vind je al goed aan deze kennisbank? Wat kan beter? Welke functionaliteiten zou je graag terug willen zien? En waar heb jij behoefte aan als het gaat om kennis over en oplossingen voor duurzame mobiliteit?

Neem een kijkje op kennisbankduurzamemobiliteit.nl en deel op het platform jouw mening, of stuur je feedback naar info@cleanmobility.eu. Alvast bedankt voor je medewerking!


Deel deze pagina: