[Terug naar alle projecten]

Concessie laadinfra

De provincie Gelderland heeft samen met de provincie Overijssel een concessie publieke laadpalen georganiseerd. Hierdoor kunnen organisaties met een innovatief plan aanspraak maken op in totaal 200 laadpalen in de provincie Overijssel en 200 laadpalen in de provincie Gelderland. Er werd echter nauwelijks gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. De provincie Gelderland heeft daarom aan het Clean Mobility Center gevraagd mogelijke innovaties (met bijbehorende partijen) te verkennen en te onderzoeken waarom deze partijen de concessie niet benutten.

  • Opdrachtgever:Provincie Gelderland
  • Periode:Januari - april 2020
  • Contact:Petra de Boer (DNV GL)

400 laadpalen maar niemand vraagt ze aan

De provincie Gelderland zet in haar nieuwe beleid stevig in op duurzaamheid. De provincie jaagt duurzaamheid aan met subsidies en investeringen. Daarnaast stimuleert ze (technische) innovaties om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. Bijvoorbeeld met de concessie ‘Slim openbaar laden in Gelderland en Overijssel’. Deze biedt ruimte voor 2.650 nieuwe laadpalen in de 2 provincies. 2.250 palen worden geplaatst door Ecotap/Allego. Daarnaast kunnen organisaties met een innovatief plan aanspraak maken op in totaal 200 laadpalen in de provincie Overijssel en 200 laadpalen in de provincie Gelderland. Er werd echter nauwelijks gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. Het Clean Mobility Center heeft daarom mogelijke innovaties (met bijbehorende partijen) verkend en onderzocht waarom deze partijen niet op de concessie hebben ingeschreven. Om zo inzicht te krijgen in wat er nodig is om de innovatieruimte in de concessie wél beter te benutten.

Onderzoek naar belemmeringen

Clean Mobility Center heeft een lijst opgesteld van 17 mogelijke innovaties die binnen de concessie kunnen worden uitgevoerd. Vervolgens hebben we 10 partijen geïnterviewd die betrokken zijn bij deze innovatieprojecten. We hebben in kaart gebracht wat de belangrijkste belemmeringen zijn om deze projecten niet aan te bieden voor de concessie. Tot slot heeft het CMC de provincie Gelderland geadviseerd hoe ze de kans vergroot dat meer organisaties de innovatieruimte benutten. De belangrijkste aanbevelingen zijn:

 

  1. Maak de innovatieruimte beter bekend.
  2. Richt je op innovaties die door deze innovatieruimte meer bekendheid kunnen krijgen.
  3. Beschrijf de term innovatieruimte duidelijk en omschrijf welk type innovaties in aanmerking komen.
  4. Maak duidelijk onderscheid in de concessie en de innovatieruimte.
  5. Stem goed af wat de rol is van de huidige concessiehouder.
  6. Stel een financiële tegemoetkoming beschikbaar. Voor veel start-ups en kleine partijen is de investering te groot om een innovatieproject uit te voeren binnen de innovatieruimte.
Deel deze pagina: