Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Clean Mobility Center hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert de privacywetgeving ter zake. Stichting Clean Mobility Center kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van deze persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen:

 • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en trajecten;
 • om u een enquête te sturen i.v.m. een activiteit of traject waaraan u heeft deelgenomen.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven, uitnodigingen, enquêtes;
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (IT-netwerk, cloud…).

Gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt. Wij geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Stichting Clean Mobility Center bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en enkel voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of tot zolang specifieke regelgeving dat vereist.

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken wij gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen bijgesteld indien nodig. Stichting Clean Mobility Center is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”- en “AdWords”-diensten. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om onze advertenties te optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kunt u terecht bij:
Stichting Clean Mobility Center
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 73, Arnhem

info@cleanmobility.eu
0031 (0)26 384 46 44

 

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die Stichting Clean Mobility Center over u verzamelt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten aanpassen of laten verwijderen.

Dit kan door een mailtje te sturen naar info@cleanmobility.eu

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met ons. U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.